فرهنگ

شعر شاملو برای نلسون ماندلا

تو آن سوی زمینی در قفسِ سوزانت

من این سوی:

و خطِ رابطِ ما فارغ از شایبه‌ی زمان است

کوتاه‌ترین فاصله‌ی جهان است.


زی من به اعتماد دستی دراز کن

ای همسایه‌ی درد.


مَردَنگیِ شمعی لرزانی تو در وقاحتِ باد،

خُنیاگرِ مدیحی از یادرفته‌ایم ما

در اُرجوزِه‌ی وَهن.

نه تو تنها

خوش‌نشینِ نُه‌توی ایثاری

که عاشقان

همه

خویشاوندان اند

تا بیگانه نه انگاری. 


با ما به اعتماد سرودی ساز کن

ای همسایه‌ی درد.


برچسب‌ها: شاملو, احمد شاملو
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۲ساعت 11:55  توسط مسعود فرزانگان   |